นโยบายคุกกี้ นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) (https://www.dmcr.go.th)

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.dmcr.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร
          คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัวข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้คุกกี้อย่างไร
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของกรม ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์

3. คุกกี้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้งาน
          3.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
          3.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของกรมจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

          ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ
          1. ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
          2. ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
          3. ให้บริการ Live Chat บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          4. ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

4. วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้
          4.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของกรม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิด การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของกรมซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
          4.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงหน้าเว็บเพจหรือพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ และยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ แต่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ ดังนั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
          4.3 คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ และช่วยให้เว็บไซต์นำเสนอคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเว็บเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้เอง การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

5. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
          บราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้หากปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง Android (Chrome), Blackberry, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Iphone or Ipad (Chrome), Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Opera, Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

6. การปรับปรุงนโยบายคุกกี้
          เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุกกี้โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายคุกกี้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการ ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (https://www.dmcr.go.th)

7. ช่องทางการติดต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2141 1314
โทรสาร : 0 2143 9253
Email : it@dmcr.mail.go.th